Chính sách Bảo mật Website của Công ty Inox Châu Phát

 1. Tổng quan:
  Công ty Inox Châu Phát cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân và đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đến thông tin cá nhân được thực hiện một cách an toàn và bảo mật.

 2. Thu thập thông tin cá nhân:
  Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ khách hàng và người dùng truy cập trang web của chúng tôi như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin khác liên quan. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng và người dùng cung cấp thông tin đó tự nguyện và đồng ý cho chúng tôi sử dụng.

 3. Sử dụng thông tin cá nhân:
  Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, xử lý đơn đặt hàng, liên lạc với khách hàng và cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web và tùy chỉnh nội dung hiển thị.

 4. Tiết lộ thông tin cá nhân:
  Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của họ, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để thực hiện dịch vụ và giao dịch liên quan đến khách hàng.

 5. Bảo mật thông tin cá nhân:
  Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng và người dùng trước mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ không đúng hoặc thay đổi thông tin. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến và quản lý quy trình nội bộ để bảo vệ thông tin cá nhân.

 6. Sử dụng cookie:
  Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin không cá nhân về khách hàng và người dùng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của người dùng để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến và tạo ra trải nghiệm cá nhân hơn.

 7. Liên kết bên ngoài:
  Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó. Khách hàng và người dùng nên kiểm tra và đọc các chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

 8. Chất bỏi và sửa đổi chính sách bảo mật:
  Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo mật, khách hàng và người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.

 9. Liên hệ:
  Nếu có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, khách hàng và người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Chính sách Bảo mật Website của Công ty Inox Châu Phát nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng được bảo vệ một cách an toàn và bảo mật. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo sự riêng tư và an ninh của thông tin cá nhân.