Quy định Sử dụng Website của Công ty Inox Châu Phát

 1. Chào mừng bạn đến với trang web của Công ty Inox Châu Phát. Việc sử dụng trang web này phải tuân thủ các quy định và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các quy định này. Nếu bạn không đồng ý với các quy định này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

 2. Quyền sở hữu trí tuệ:
  Trang web và tất cả nội dung, thiết kế, đồ họa, biểu đồ, logo, hình ảnh, video và các tài liệu khác trên trang web là tài sản sở hữu trí tuệ của Công ty Inox Châu Phát hoặc các bên sở hữu được cấp phép. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng là vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

 3. Hạn chế sử dụng:
  Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây hại cho trang web hoặc làm hạn chế hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng trang web.

 4. Thông tin và nội dung:
  Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin và nội dung trên trang web là chính xác và cập nhật, chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn chỉnh của thông tin và nội dung đó. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng thông tin và nội dung trên trang web.

 5. Liên kết bên ngoài:
  Trang web có thể chứa các liên kết đến trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của các trang web bên ngoài đó. Việc sử dụng các liên kết bên ngoài là tùy ý và có nguy cơ riêng của bạn.

 6. Bảo mật:
  Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ hoàn toàn an toàn. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân của mình trên trang web.

 7. Thay đổi và chấm dứt:
  Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt trang web hoặc các quy định sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc tiếptục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

 8. Liên hệ:
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Trên đây là những quy định sử dụng trang web của Công ty Inox Châu Phát. Vui lòng tuân thủ các quy định này khi sử dụng trang web của chúng tôi.